MultiErgonomi i Stockholm AB är ett företag som marknadsför och säljer ergonomiska produkter.

Företaget verkar som återförsäljare tillsammans med olika tillverkare och leverantörer av ergonomisk a produkter Vårt urval av tillverkare och leverantörer grundar sig på – kvalité – ergonomi – miljö – estetik – ekonomi. MultiErgonomi har funnits som enskilt företag sedan 1999. Under 2004 ombildades företaget till aktiebolag, MultiErgonomi i Stockholm AB. Kundunderlaget växer succesivt och vi är måna om att bibehålla vår höga servicenivå – personlig service och goda kundkontakter. MultiErgonomi i Stockholm AB är ett företag som till motsats till internetföretag ser till att användarna får service och information direkt på sin arbetsplats.

Servicenivån och våra goda kundkontakter upprätt håller vi tack vare arbetsrelaterade praktiska erfarenheter. Vi är vana vid att extra höga kräv ställs på inköps- och leveransrutiner.

MultiErgonomi tillverkar och marknadsför i egen regi, ett elektriskt höj- och sänkbart databord, Sit& Stand, som utvecklats i samarbete med Folktandvården i Stockholm. Sit & Stand tillverkas i Sverige med hjälp av svenska legotillverkare. Bordet har en modern design och motsvarar dagens krav på funktion och hygien. Sit & Stand kan utformas och anpassas för att passa in i många olika typer av verksamheter.

 

 Mål – att skapa funktionella arbetsmiljöer anpassade till arbetsplats, arbetsuppgift och individ.

Vision – att ge våra kunder personlig service – presentera praktiska lösningar för moderna arbetsplatser.

Vi är länken mellan ergonomikunskapen och den praktiska verkligheten.

Utbud – ergonomisk rådgivning och service – marknadsföring av ergonomiska produkter, data- och arbetsbord, arbetsstolar.