Inredning av kontorsmiljöer/arbetsplatser är en av de tjänster MultiErgonomi gärna åtar sig. Att ge råd och komma med förslag där hänsyn tas till ergonomi, individ, arbetsuppgifter och lokalens förutsättningar är för oss en spännande uppgift

Vi kan hjälpa till med inredningsförslag vid nyetableringar, flytt eller uppfräschning av befintliga rum, landskap och konferensrum. Det gäller att hitta den optimala läsningen och anpassa möbler till givna förutsättningar. Vi samarbetar med snickare som kan ”skräddarsy” inredningen till lokal- och personalförutsättningar ger.

 

Om expertråd är nödvändiga av till exempel synergonomer, arbetsterapheuter eller utbildade ergonomer tar vi gärna hjälp av våra samarbetspartnerns.
Kontakta oss gärna för en diskussion.

multiergonomi anpassadarbetsplats Kontorsmiljö   inredning Multiergonomi